Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/12557
Nhan đề: Đánh giá khả năng chịu mặn của một số giống lúa và biện pháp cải thiện năng suất ở điều kiện nhà lưới
Tác giả: Thành, Trần Công
Từ khoá: Khoa học cây trồng
Lúa nước
Crop science
Rice
Nhà lưới
Khả năng chịu mặn
Lúa giống
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Đánh giá được khả năng chịu mặn của 9 giống trên cơ sở sinh lý cây lúa; Ảnh hưởng của biện pháp bổ sung canxi kết hợp với silic đến hình thái, sinh lý và năng suất lúa trong điều kiện mặn nhân tạo; Ảnh hưởng biện pháp rửa mặt đến hình thái, sinh lý và năng suất lúa trong điều kiện mặn nhân tạo.
Mô tả: Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Khoa học cây trồng
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/12557
Appears in Collections:Luận văn Học viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVHV000005.TranCongThanh.Cap do4.File.pdfLiên hệ với tác giả đề xem toàn văn2,57 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.