Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1284
Nhan đề: Tìm Hiểu Mức Độ Hứng Thú Học Tập Bộ Môn Địa Lý Của Học Sinh Khối 6 Trường Trung Học Cơ Sở An Châu.
Tác giả: Hồng, Nguyễn Thị Thu
Từ khoá: Phương pháp giảng dạy
Địa lý lớp 6
Trung học cơ sở
An châu
An giang
Năm xuất bản: 25-Oct-2006
Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu tìm hiểu hứng thú học tập môn địa lý của các em học sinh khối lớp 6 trường trung học cơ sở An Châu và thực trạng của việc học tập địa lý 6 của trường. Đánh giá kết quả đạt được, đề xuất những ý kiến nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tập bộ môn địa lý trường trung học cơ sở An Châu nói riêng cũng như đối với bộ môn địa lý 6 nói chung. Từ đó rút ra kết luận và đề ra hướng vận dụng vào thực tiễn.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1284
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ,Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
timhieumucdohungthuhoctap.pdf109,46 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.