Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/12993
Nhan đề: Kinh tế vĩ mô
Tác giả: Lâm, Lê Bảo
Ý, Nguyễn Như
Dung, Trần Thị Bích
Từ khoá: Kinh tế vĩ mô
Kế toán
Tài chính - Ngân hàng
Marketing
Quản trị kinh doanh
Kinh tế quốc tế
Năm xuất bản: 2011
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/12993
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Bao Lam (2011). Kinh te vi mo. Truong Dai hoc Kinh te Tp.HCM.pdf8,14 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.