Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1327
Nhan đề: Tìm Hiểu Hứng Thú Học Tập Môn Địa Lý Của Học Sinh Khối 6 Trường Trung Học Cơ Sở An Châu
Tác giả: Hồng, Nguyễn Thị Thu
Từ khoá: Phương pháp học tập
Địa lý
Lớp 6
Trường trung học cơ sở
An châu
An giang
Năm xuất bản: 25-Oct-2006
Tóm tắt: Đề tài tìm hiểu hứng thú học tập môn địa lý của các em học sinh khối lớp 6 Trường THCS An Châu, tìm hiểu thực trạng của việc học tập địa lý 6 của Trường THCS An Châu. Đánh giá kết quả đạt được, đề xuất những ý kiến nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tập bộ môn địa lý Trường THCS An Châu nói riêng cũng như đối với bộ môn địa lý 6 nói chung. Từ đó rút ra kết luận và đề ra hướng vận dụng vào thực tiễn.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1327
Appears in Collections:NCKH của Sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
timhieuhungthuhoctapmondialy.pdf330,7 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.