Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/13413
Nhan đề: Kiểm soát nội bộ trong chu trình bán hàng - thu tiền tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc lá An Giang
Tác giả: Hậu, Trần Phước
Từ khoá: Kế toán doanh nghiệp
Kế toán
Hoạt động kinh doanh
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp (DH8KT)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/13413
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Phuoc Hau. SVLV000606.pdf24,97 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.