Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/13414
Nhan đề: Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại công ty TNHH May XNK Đức Thành
Tác giả: Hà, Lê Duy Thúy
Từ khoá: Kế toán doanh nghiệp
Kế toán
Hoạt động kinh doanh
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp (DH8KT)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/13414
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Duy Thuy Ha. SVLV000607.pdf14,25 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.