Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/13539
Nhan đề: Đánh giá hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh An Giang
Tác giả: Phường, Võ Thị Ngọc
Từ khoá: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tín dụng
Tài chính ngân hàng
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính ngân hàng
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/13539
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vo Thi Ngoc Phuong. SVLV000617.pdf11,34 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.