Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/13540
Nhan đề: Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàngTMCP Công thương chi nhánh An Giang
Tác giả: Thái, Phan Quốc
Từ khoá: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tín dụng
Tài chính ngân hàng
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính ngân hàng
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/13540
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phan Quoc Thai. SVLV000618.pdf20,53 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.