Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/13869
Nhan đề: Bài giảng kỹ thuật thực phẩm 2: cơ học lưu chất và các quá trình truyền nhiệt
Tác giả: Khang, Trần Nghĩa
Từ khoá: Công nghệ thực phẩm
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/13869
Appears in Collections:BG - Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Co hoc luu chat(2020).pptx2,39 MBMicrosoft Powerpoint XML  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.