Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/13948
Nhan đề: Bài giảng truyền khối
Tác giả: Khang, Trần Nghĩa
Từ khoá: Nguyên lý các quá trình và thiết bị trong chế biến thực phẩm
Công nghệ thực phẩm
Truyền khối
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/13948
Appears in Collections:BG - Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Nghia Khang (2012). Bai giang Truyen khoi.pptx8,27 MBMicrosoft Powerpoint XML  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.