Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1957
Nhan đề: Chương 5: Ước lượng tham số (Phần I)
Tác giả: Ân, Diệp Hoàng
Từ khoá: Toán học
Lý thuyết ước lượng
ước lượng điểm
Năm xuất bản: 2013
Tóm tắt: Bài giảng dự thi thiết kế bài giảng điện tử lần V năm 2013 trường Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1957
Appears in Collections:BGĐT - Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diep Hoang An.pdf3,97 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.