Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1962
Nhan đề: Bài 3: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
Tác giả: Võ, Danh Anh
Từ khoá: Hình học
Toán học
Bài giảng điện tử
Năm xuất bản: 2013
Tóm tắt: Bài giảng dự thi thiết kế bài giảng điện tử lần V năm 2013 trường Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1962
Appears in Collections:BGĐT - Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Danh Anh Vo.pdf1,01 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.