Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1965
Nhan đề: Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động dạy học
Tác giả: Trân, Phạm Thủy
Từ khoá: ứng dụng công nghệ thông tin
Dạy học
Tiểu học
Hình hộp chữ nhật
Bài giảng điện tử
Năm xuất bản: 2013
Tóm tắt: Bài giảng dự thi thiết kế bài giảng điện tử lần V năm 2013 trường Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1965
Appears in Collections:BGĐT - Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Thuy Tran.pdf4,55 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.