Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1966
Nhan đề: Bài: Giờ, phút
Tác giả: Nhiên, Đoàn Thị Yến
Từ khoá: Toán học
Giảng dạy tiểu học
Bài giảng điện tử
Năm xuất bản: 2013
Tóm tắt: Bài giảng dự thi thiết kế bài giảng điện tử lần V năm 2013 trường Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1966
Appears in Collections:BGĐT - Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doan Thi Yen Nhien.pdf1,81 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.