Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1967
Nhan đề: Bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước bảo vệ Tồ quốc cuối thế kỉ XVIII
Tác giả: Hải, Lê Thanh
Từ khoá: Lịch sử
Chống giặc ngoại xâm
Phong trào tây sơn
Bài giảng điện tử
Năm xuất bản: 2013
Tóm tắt: Bài giảng dự thi thiết kế bài giảng điện tử lần V năm 2013 trường Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1967
Appears in Collections:BGĐT - Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Thanh Hai.pdf2,82 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.