Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1971
Nhan đề: Luật thơ
Tác giả: Chân, Nguyễn Huỳnh Khánh
Từ khoá: Văn học
Thơ
Luật thơ
Bài giảng điện tử
Năm xuất bản: 2013
Tóm tắt: Bài giảng dự thi thiết kế bài giảng điện tử lần V năm 2013 trường Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1971
Appears in Collections:BGĐT - Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Huynh Khanh Chan.pdf3,36 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.