Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1972
Nhan đề: Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa
Tác giả: Đoan, Nguyễn Thị Ngọc
Từ khoá: Văn học
Ca dao
Bài giảng điện tử
Năm xuất bản: 2013
Tóm tắt: Bài giảng dự thi thiết kế bài giảng điện tử lần V năm 2013 trường Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1972
Appears in Collections:BGĐT - Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Ngoc Doan 1.pdf2,51 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.