Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2007
Nhan đề: Trường Đại học An Giang tăng cường năng lực cạnh tranh đào tạo nguồn nhân lực cho đồng bằng sông Cửu Long
Tác giả: Thắng, Võ Văn
Từ khoá: Nguồn nhân lực
Chất lượng đào tạo
Đại học an giang
Đồng bằng sông cửu long
Năm xuất bản: Jan-2011
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 44
Tóm tắt: Thông tin khoa học số 44, Chuyên đề mừng Xuân Tân Mão năm 2011
Mô tả: Thông tin khoa học số 44
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2007
Appears in Collections:TTKH số 041 - 050Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.