Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2011
Nhan đề: Công tác phối hợp giữa trường sư phạm với các đơn vị sử dụng đội ngũ nhà giáo
Tác giả: Hải, Trương Thanh
Từ khoá: Trường sư phạm
Đội ngũ giáo viên
Giáo dục
Đào tạo
Phối hợp
Năm xuất bản: Jan-2011
Tùng thư/Số báo cáo: Số 44
Tóm tắt: Thông tin khoa học số 44, chuyên đề mừng Xuân Tân Mão 2011
Mô tả: Thông tin khoa học số 044
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2011
Appears in Collections:TTKH số 041 - 050Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.