Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2014
Nhan đề: Phân tích tương quan giữa phân đạm, lân và kali với tỉ lệ bạc bụng hạt gạo của cây lúa ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
Tác giả: Sơn, Trần Thanh
Từ khoá: Phân bón
Cây lúa
An giang
Năm xuất bản: Jan-2011
Tùng thư/Số báo cáo: Số 44
Tóm tắt: Thông tin khoa học số 44, chuyên đề mừng Xuân Tân Mão 2011
Mô tả: Thông tin khoa học số 044
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2014
Appears in Collections:TTKH số 041 - 050Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.