Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2019
Nhan đề: Con Mèo trong thành ngữ, tục ngữ Việt Nam
Tác giả: Chinh, Trần Tùng
Từ khoá: Thành ngữ việt nam
Tục ngữ việt nam
Con mèo
Thi pháp dân gian
Năm xuất bản: Jan-2011
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 44
Tóm tắt: Thông tin khoa học số 44, chuyên đề mừng Xuân Tân Mão 2011
Mô tả: Thông tin khoa học số 044
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2019
Appears in Collections:TTKH số 041 - 050

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22.Con meo trong thanh ngu tuc ngu viet nam.pdf8,58 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.