Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2025
Nhan đề: Khảo nghiệm cây dầu lai (Jatropha sp.) trên vùng đất triền núi ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
Tác giả: Trí, Nguyễn Hữu
Phong, Nguyễn Thanh
Từ khoá: Hệ thống canh tác
Cây dầu lai
Huyện tri tôn
Năm xuất bản: Jan-2011
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 44
Tóm tắt: Thông tin khoa học số 44, chuyên đề mừng Xuân Tân Mão 2011
Mô tả: Thông tin khoa học số 044
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2025
Appears in Collections:TTKH số 041 - 050Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.