Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2038
Nhan đề: Suy nghĩ về một hướng đi của công tác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho ngành sư phạm giáo dục tiểu học
Tác giả: Khương, Nguyễn Văn
Từ khoá: Nghiệp vụ sư phạm
Giáo dục tiểu học
Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
Năm xuất bản: Mar-2011
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 45
Mô tả: Thông tin khoa học số 045
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2038
Appears in Collections:TTKH số 041 - 050Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.