Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2054
Nhan đề: Đại học Harward nhận xét về giáo dục Đại học ở Việt Nam
Tác giả: Thắng, Võ Văn
Từ khoá: Đại học harvard
Giáo dục đại học
Việt nam
Năm xuất bản: Sep-2011
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 47
Mô tả: Thông tin khoa học số 047
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2054
Appears in Collections:TTKH số 041 - 050

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.DH Harvard nhan xet ve GD DH o VN.pdf6,36 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.