Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2064
Nhan đề: Vai trò của Nhà giáo trong xã hội hiện đại
Tác giả: Ngọc, Nguyễn Thị Hồng
Từ khoá: Vai trò
Nhà giáo
Xã hội
Năm xuất bản: Nov-2011
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 48
Mô tả: Thông tin khoa học số 048
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2064
Appears in Collections:TTKH số 041 - 050

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.Vai tro cua nha giao trong XH hien dai.pdf7,94 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.