Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2065
Nhan đề: Thầy cô trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo và cuộc sống
Tác giả: Sơn, Trần Thanh
Từ khoá: Giáo viên
Giáo dục đào tạo
Thầy cô
Cuộc sống
Năm xuất bản: Nov-2011
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 48
Mô tả: Thông tin khoa học số 048
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2065
Appears in Collections:TTKH số 041 - 050

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.Thay co trong su nghiep GD,DT va cuoc song.pdf7,29 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.