Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2066
Nhan đề: Hình ảnh người thầy trong thơ Trần Đăng Khoa
Tác giả: Khương, Nguyễn Văn
Từ khoá: Thầy cô
Thơ
Trần đăng khoa
Năm xuất bản: Nov-2011
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 48
Mô tả: Thông tin khoa học số 048
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2066
Appears in Collections:TTKH số 041 - 050

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.Hinh anh nguoi thay trong tho Tran Dang Khoa.pdf4,04 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.