Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2068
Nhan đề: Dự án Cầu Vồng tại ĐHAG – những thành công ban đầu
Tác giả: Phương, Viễn
Từ khoá: Dự án
Phòng chống hiv/aids
Công tác xã hội
Năm xuất bản: Nov-2011
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 48
Mô tả: Thông tin khoa học số 048
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2068
Appears in Collections:TTKH số 041 - 050

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.Du an vong tai DHAG nhung thanh cong ban dau.pdf3,96 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.