Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2074
Nhan đề: Năm mới Nhâm Thìn 2012 với quyết tâm mới, giải pháp mới
Tác giả: Tùng, Lê Minh
Từ khoá: Năm nhâm thìn
Trường đại học an giang
Năm xuất bản: Jan-2012
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Số 49
Tóm tắt: Thông tin khoa học số 049, chuyên đề mừng Xuân Nhâm Thìn 2012
Mô tả: Thông tin khoa học số 049
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2074
Appears in Collections:TTKH số 041 - 050

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.Nam moi nham thin 2012 voi quyet tam moi, giai phap moi.pdf7,16 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.