Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2075
Nhan đề: Xuân 2012, những nỗ lực của một đơn vị nghiên cứu trẻ
Tác giả: Lâm, Nguyễn Trúc
Từ khoá: Mừng xuân
Năm 2012
Năm xuất bản: Jan-2012
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 49
Tóm tắt: Thông tin khoa học số 49, chuyên đề Mừng Xuân Nhâm Thìn 2012
Mô tả: Thông tin khoa học số 049
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2075
Appears in Collections:TTKH số 041 - 050

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.Xuan 2012 nhung no luc o mot don vi NC tre.pdf4,63 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.