Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2076
Nhan đề: Nâng cao tính ứng dụng của đề tài nghiên cứu khoa học xã hội thông qua việc đánh giá nhu cầu nghiên cứu
Tác giả: Nguyệt, Trần Thi Thu
Từ khoá: Nghiên cứu khoa học
Nhu cầu nghiên cứu
Năm xuất bản: Jan-2012
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 49
Tóm tắt: Thông tin khoa học số 049, Chuyên đề mừng Xuân Nhâm Thìn 2012
Mô tả: Thông tin khoa học số 049
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2076
Appears in Collections:TTKH số 041 - 050

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.Nang cao tinh UD cua de tai NCKH XH thong qua viec danh gia nhu cau NC.pdf7,53 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.