Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2084
Nhan đề: Kết quả khảo sát ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất lúa của nông dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang năm 2011
Tác giả: Sơn, Trần Thanh
Từ khoá: Tiến bộ khoa học kỹ thuật
Sản xuất lúa
Nông dân
Chợ mới
Năm xuất bản: Jan-2012
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 49
Tóm tắt: Thông tin khoa học số 049, chuyên đề Mừng Xuân Nhâm Thìn 2012
Mô tả: Thông tin khoa học số 049
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2084
Appears in Collections:TTKH số 041 - 050

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.Ket qua KS UD tien bo KT trong SX Lua...pdf6,87 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.