Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2085
Nhan đề: Khả năng thay thế của tinh bột khoai lang cho tinh bột dầu đậu xanh trong chế biến miến
Tác giả: Thảo, Hồ Minh
Noormhorm, Athapol
Từ khoá: Tinh bột khoai lang
Tinh bột đậu xanh
Chế biến miến
Năm xuất bản: Jan-2012
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 49
Tóm tắt: Thông tin khoa học số 049, chuyên đề Mừng Xuân Nhâm Thìn 2012
Mô tả: Thông tin khoa học số 049
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2085
Appears in Collections:TTKH số 041 - 050Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.