Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2094
Nhan đề: Nghiên cứu công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng các quá trình kỵ khí, hiếu khí và thiếu khí kết hợp với hai bậc nạp nước (A202)
Tác giả: Hùng, Nguyễn Thanh
Từ khoá: Nước thải sinh hoạt
Xử lý nước thải
Công nghệ xử lý nước thải
Năm xuất bản: Jan-2012
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 49
Tóm tắt: Thông tin khoa học số 049, chuyên đề mừng Xuân Nhâm Thìn 2012
Mô tả: Thông tin khoa học số 049
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2094
Appears in Collections:TTKH số 041 - 050

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21.NC cong nghe xu ly nuoc thai sinh hoat bang cac qua trinh ky khi.pdf5,38 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.