Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2095
Nhan đề: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO sẽ góp phần thực hiện cải cách hành chính
Tác giả: Đức, Mai Ngọc
Từ khoá: Cải cách hành chính
Tiêu chuẩn iso
Quản lý chất lượng iso
Năm xuất bản: Jan-2012
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 49
Tóm tắt: Thông tin khoa học số 49, chuyên đề mừng Xuân Nhâm Thìn 2012
Mô tả: Thông tin khoa học số 049
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2095
Appears in Collections:TTKH số 041 - 050

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22.Ap dung he thong quan ly chat luong theo tieu chuan.pdf5,57 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.