Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2098
Nhan đề: Mô hình bài giảng điện tử “thể thơ Lục Bát”
Tác giả: Diễm, Huỳnh Thị
Từ khoá: Bài giảng điện tử
Thơ lục bát
ứng dụng công nghệ thông tin
Năm xuất bản: Jan-2012
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 49
Tóm tắt: Thông tin khoa học số 049, chuyên đề mừng Xuân Nhâm Thìn 2012
Mô tả: Thông tin khoa học số 049
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2098
Appears in Collections:TTKH số 041 - 050

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25.Mo hinh bai giang dien tu the tho luc bat.pdf4,48 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.