Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2105
Nhan đề: Năm Thìn, tản mạn về Rồng trong văn học dân gian Việt Nam
Tác giả: Chinh, Trần Tùng
Từ khoá: Năm nhâm thìn
Rồng
Văn học dân gian việt nam
Năm xuất bản: Jan-2012
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 49
Tóm tắt: Thông tin khoa học số 049, chuyên đề mừng Xuân Nhâm Thìn 2012
Mô tả: Thông tin khoa học số 049
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2105
Appears in Collections:TTKH số 041 - 050

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32.Nam thin tan man ve rong trong VHDG VN .pdf6,58 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.