Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2115
Nhan đề: Sinh viên tốt nghiệp và việc làm những điều cần biết
Tác giả: Hải, Trương Thanh
Từ khoá: Sinh viên
Tốt nghiệp
Việc làm
Năm xuất bản: Jun-2012
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 50
Mô tả: Thông tin khoa học số 050
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2115
Appears in Collections:TTKH số 041 - 050

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.Sinh vien tot nghiep va viec lam nhung dieu can biet.pdf13,66 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.