Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2121
Nhan đề: Cơ sở khoa học và tiềm năng phát triển rừng Trà Sư thành khu Bảo tồn và phát triển Du lịch sinh thái
Tác giả: Ngọc, Trần Thị Hồng
Từ khoá: Rừng trà sư
Bảo tồn
Du lịch sinh thái
Năm xuất bản: Jun-2012
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 50
Mô tả: Thông tin khoa học số 050
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2121
Appears in Collections:TTKH số 041 - 050Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.