Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2123
Nhan đề: Đánh giá kết quả học tập các môn học pháp luật của sinh viên chuyên ngành Sư phạm Giáo dục Chính trị và một số giải pháp
Tác giả: Anh, Huỳnh
Từ khoá: Sư phạm giáo dục chính trị
Pháp luật
Sinh viên
Môn học pháp luật
Năm xuất bản: Jun-2012
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 50
Mô tả: Thông tin khoa học số 050
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2123
Appears in Collections:TTKH số 041 - 050

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16.Danh gia KQHT cac mon hoc PL cua SV chuyen nganh SP GD CT ....pdf5,37 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.