Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2124
Nhan đề: “Giáo viên giỏi” – Mục tiêu phấn đấu của những ai làm nghề dạy học
Tác giả: Đức, Mai Ngọc
Từ khoá: Giáo viên
Giáo viên giỏi
Dạy học
Giáo dục
Năm xuất bản: Jun-2012
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 50
Mô tả: Thông tin khoa học số 050
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2124
Appears in Collections:TTKH số 041 - 050

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17.GV gioi muc tieu phan dau cua nhung ai lam nghe day hoc.pdf3,77 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.