Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2126
Nhan đề: Tấm ván phóng dao của Mạc Can – Nỗi niềm về thân phận con người
Tác giả: Hy, Ngô Thị
Từ khoá: Tiểu thuyết
Văn học
Mạc can
Năm xuất bản: Jun-2012
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Số 50
Mô tả: Thông tin khoa học số 050
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2126
Appears in Collections:TTKH số 041 - 050

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19.Tam van phong dao cua mac can noi niem ve than phan con nguoi.pdf10,12 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.