Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2127
Nhan đề: Một vài điểm khác biệt về ngữ âm của thổ ngữ vùng ven biển huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế so với tiếng Việt chuẩn
Tác giả: Quốc, Hoàng
Từ khoá: Ngữ âm
Tiếng việt
Tỉnh thừa thiên huế
Năm xuất bản: Jun-2012
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 50
Mô tả: Thông tin khoa học số 050
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2127
Appears in Collections:TTKH số 041 - 050Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.