Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2128
Nhan đề: Mối quan hệ giữa tản văn, phú và biền văn trong hệ thống thể loại văn học Trung Quốc
Tác giả: Phong, Nguyễn Thanh
Từ khoá: Tản văn
Văn học
Biền văn
Văn học trung quốc
Năm xuất bản: Jun-2012
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 50
Mô tả: Thông tin khoa học số 050
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2128
Appears in Collections:TTKH số 041 - 050Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.