Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2129
Nhan đề: Xã Phú Bình và làng nghề chổi bông sậy
Tác giả: Diệu, Lê Huỳnh
Từ khoá: Làng nghề
Sản xuất thủ công
Chổi bông sậy
Xã phú bình
Phú tân
Năm xuất bản: Jun-2012
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 50
Mô tả: Thông tin khoa học số 050
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2129
Appears in Collections:TTKH số 041 - 050

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22.Xa phu binh va lang nghe choi bong say.pdf9,39 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.