Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2146
Nhan đề: Kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 1982 - 2012
Tác giả: Thắng, Võ Văn
Từ khoá: Ngày nhà giáo việt nam
Kỷ niệm 30 năm
1982-2012
Năm xuất bản: Nov-2012
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 53
Mô tả: Thông tin khoa học số 053
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2146
Appears in Collections:TTKH số 051 - 060

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.ky niem 30 nam ngay nha giao VN 1982-2012.pdf8,82 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.