Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2149
Nhan đề: “Ơn thầy” – nghĩ về một cuộc thi ý nghĩa
Tác giả: Chinh, Trần Tùng
Từ khoá: Báo e-news
Ơn thầy
Cuộc thi
Năm xuất bản: Nov-2012
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Số 53
Mô tả: Thông tin khoa học số 053
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2149
Appears in Collections:TTKH số 051 - 060

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.on thay nghi ve mot cuoc thi y nghia.pdf3,3 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.