Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2150
Nhan đề: Hoàng Ngọc Phách – Nhà văn, Nhà giáo
Tác giả: Hy, Ngô Thị
Từ khoá: Hoàng ngọc phách
Nhà văn
Nhà giáo
Năm xuất bản: Nov-2012
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Số 53
Mô tả: Thông tin khoa học số 053
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2150
Appears in Collections:TTKH số 051 - 060

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.Hoang ngoc phach - nha van nha giao.pdf6,51 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.