Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2186
Nhan đề: Kinh nghiệm đổi mới kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng của Trung Quốc
Tác giả: Quảng, Hoàng Xuân
Từ khoá: Kỳ thi
Tốt nghiệp
Trung học phổ thông
Tuyển sinh
Đại học
Trung quốc
Năm xuất bản: Mar-2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 55
Mô tả: Thông tin khoa học số 055
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2186
Appears in Collections:TTKH số 051 - 060Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.