Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2209
Nhan đề: Một loại nghiên cứu mới nhằm định lượng chất lượng giáo dục
Tác giả: Nguyên, Phạm Thị Kim
Từ khoá: Chất lượng giáo dục
Sinh viên
Năm xuất bản: Mar-2014
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 60
Mô tả: Thông tin khoa học số 060
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2209
Appears in Collections:TTKH số 051 - 060

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8-60-EDIT-PTKNguyen-Mot loai nghien cuu moi nham dinh luong.pdf241,27 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.